ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมู่เกาะรีเยา"

== ประชากร ==
{{bar box
|title=สถิติจำนวนผู้นับถือศาสนาต่างๆ ของกรุงจาการ์ตาจังหวัดหมู่เกาะรีเยา ในปี 2010<ref name="bps">[http://www.bps.go.id/eng/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=12&notab=1 ''Population of Indonesia by province 2010''. Statistics Indonesia]</ref>
|titlebar=
|left1=ศาสนา
|float=right
|bars=
{{bar percent|[[อิสลาม]]|LimeGreen|8579.3634}}
{{bar percent|[[โปรแตสแตนท์]]|OrangeRed|7(11.5317}}
{{bar percent|[[พุทธ]]|Magenta|36.3065}}
{{bar percent|[[โรมันคาทอลิก]]|DarkViolet|32.1528}}
{{bar percent|[[ฮินดู]]|DodgerBlue|0.21}}
{{bar percent|[[ขงจื้อ]]|Gray|0.06}}
399

การแก้ไข