ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
| เพลง =
| สี = ขาว-ม่วง
| ที่ตั้ง = 86 [[ถนนพิษณุโลก]] แขวงดุสิต [[เขตดุสิต]] [[กรุงเทพฯ]]
| เว็บไซต์ = [http://www.bus.rmutp.ac.th/ www.bus.rmutp.ac.th]
}}
'''มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร''' เป็นวิทยาเขตในสังกัดของ[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร]] ต่อมาได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ จึงเป็นการยกเลิกวิทยาเขตนับแต่นั้นเป็นต้นมา<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/A/118/12.PDF กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549]</ref> โดยพื้นที่เดิมของวิทยาเขตได้จัดตั้งเป็นคณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์
 
== ประวัติ ==
เดิมคือ วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร ต่อมาได้ยุบรวมเข้ากับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ [[30 มกราคม]] [[พ.ศ. 2519]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/A/038/3.PDF ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้รวมสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาเข้ากับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอน 38ก พิเศษ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2519</ref> ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในเวลาต่อมา
ผู้ใช้นิรนาม