ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มิติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
** <sup>Ma</sup> ปม ในทาง[[คณิตศาสตร์]]
* สี่มิติ:
** <sup>Ph</sup><sup>, </sup><sup>Ma</sup> [[ปริภูมิ-เวลา]] (เวลา) [[ทฤษฎีสัมพัทธภาพ]]
** <sup>Ph</sup><sup>, </sup><sup>Ma</sup> เทสเซอแรคต์ (ช่องว่าง 4 มิติ; มิติที่ 4 ของ[[อวกาศ]])
** <sup>Ma</sup> พอลิโครอน (พอลิโทป 4 มิติ) [[คณิตศาสตร์]], [[ทอพอโลยี]]
22,657

การแก้ไข