ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลยุติธรรม (ประเทศไทย)"

ไม่น่าจะต้องมี เพราะไม่ได้มาจากภาษาอังกฤษ
(ไม่น่าจะต้องมี เพราะไม่ได้มาจากภาษาอังกฤษ)
{{ต้องการอ้างอิง}}
 
'''ศาลยุติธรรม''' ({{lang-en|The Court of Justice}}) เป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่[[รัฐธรรมนูญ]]หรือ[[กฎหมาย]]บัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่น
 
ศาลยุติธรรมมี 3 ชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา เว้นแต่ที่มีบัญญัติเป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายอื่น
ผู้ใช้นิรนาม