ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
{{เกิดปี|2442}}{{ตายปี|2536}}
[[หมวดหมู่:ทหารบกชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนวัดราชบพิธ]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]]
54,124

การแก้ไข