ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
พลเอก ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 7 มกราคม พ.ศ.2442 เป็นบุตรของพันโท พระขยันสรกรณ์ (ประยูร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา) กับนางชุบ (สกุลเดิม:จารุจินดา) มีพี่น้อง 8 คน สมรสกับนางลมุน คงสมบูรณ์<ref>[http://www.charuchinda.com/Residence/Jarujinda~Residence1.html ชมรมสายสกุลจรุจินดา]</ref>
 
จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่[[โรงเรียนวัดราชบพิธ]] แล้วจึงเข้าศึกษาต่อจนจบระดับอุดมศึกษาที่[[โรงเรียนนายร้อยทหารบก]] และจบหลักสูตร[[วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]]รุ่นที่ 3 พลเอก ทวิช รับราชการใน[[กองทัพบก]] เคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชากองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน<ref>[http://www.rta.mi.th/aaad/about/directory/directory.htm ผู้บังคับบัญชา กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ในอดีต]</ref> ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13<ref>[http://www.mtb13.com/portfolio_main/page_old_comm.html อดีตผู้บังคับหน่วย - มณฑลทหารบกที่ ๑๓]</ref> เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็นต้น รับราชการมียศสูงสุดที่ พลเอก
ผู้ใช้นิรนาม