ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอตาพระยา"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(ย้อนการแก้ไขที่ 6096332 สร้างโดย 180.180.131.210 (พูดคุย))
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
==ประวัติ==
ตั้งชื่อจากประวัติการพักทัพของ[[เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)]] ขณะเดินทัพไปรบกับเขมร เดิมตาพระยาขึ้นกับอำเภออรัญประเทศ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2502 มีประชากรเพิ่มขึ้น จึงได้แยกเป็นกิ่งอำเภอ โดยมี ร้อยโท มนตรี มณีเลิศ เป็นปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอตาพระยา เป็นคนแรก (16 มีนาคม 2502 ถึง 29 ธันวาคม 2503) ยกฐานะเป็นอำเภอตาพระยาเมื่อ พ.ศ. 2506 โดยมีนายประเทือง เวียรศิลป์ เป็นนายอำเภอคนแรก ของอำเภอตาพระยา เป็นสมรภูมิรบระหว่างรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต์(ชาวบ้านเรียก ทหารป่า) และรบกับเขมรแดงที่ทิวเขาพนมมาลัยและตลอดแนวชายแดน
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
398,278

การแก้ไข