ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การก่อกวน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{notice|<big>หากจะรายงานการก่อกวนซ้ำซาก เชิญที่ [[วิกิพีเดีย:รายชื่อการก่อกวน|รายชื่อการก่อกวน]] (WP:AIV)</big>}}
{{กล่องนโยบาย}}
'''การก่อกวน''' คือ การเพิ่ม ลบหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาซึ่งเป็นความพยายามโดยเจตนาเพื่อทำลายวิกิพีเดีย ตัวอย่างการก่อกวนตามแบบ เช่น การเพิ่มความลามกที่ไม่เกี่ยวข้องและอารมณ์ขันดิบลงในหน้า การทำหน้าว่างโดยผิดกฎ และการแทรกเรื่องไร้สาระอย่างชัดเจนลงในหน้า การสร้างหรือการใช้บัญชีผู้ใช้และเลขที่อยู่ไอพีอย่างละเมิดอาจครบองค์ประกอบการก่อกวนได้
'''การก่อกวน''' คือการเสริมเติมแต่ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบ ข้อความในวิกิพีเดีย'''โดยเจตนา'''ทำให้เกิดความเสียหายกับบทความ ซึ่งการก่อกวนส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการสอดแทรกข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องหรือคำหยาบคายหรือลบข้อความหมดทั้งหน้าทิ้ง ซึ่งการก่อกวนประเภทนี้มักจะสังเกตได้โดยง่าย อย่างไรก็ตามบางครั้งการผิดพลาดจากผู้ใช้ใหม่ การใส่ความเห็นส่วนตัว อาจจะดูเหมือนการก่อกวนได้ โดยปกติแล้ว[[วิกิพีเดีย:เชื่อว่าคนอื่นมีเจตนาดี|การเชื่อใจว่าคนอื่นที่แก้ไขมีเจตนาดี]]เป็นพื้นฐานที่สำคัญในวิกิพีเดีย
 
การก่อกวนเป็นสิ่งต้องห้าม แม้จะส่งเสริมให้ผู้เขียนตักเตือนและอบรมผู้ก่อกวน แต่[[WP:ADMIN|ผู้ดูแลระบบ]]ไม่จำเป็นต้องเตือนก่อนบล็อก (แม้ว่าปกติผู้ดูแลระบบจะบล็อกก็ต่อเมื่อตักเตือนไปแล้วหลายครั้ง)
อย่างไรก็ตามการก่อกวนในบางครั้งก็ยากที่จะสังเกต ซึ่งควรจะได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน
 
ความพยายาม[[WP:AGF|โดยสุจริตใจ]]ใด ๆ เพื่อพัฒนาวิกิพีเดียไม่ถือเป็นการก่อกวน แม้ว่าหลงผิด เจตนาขัดต่อมติหรือรบกวน [[WP:EW|สงครามแก้ไข]]เหนือเนื้อหาก็มิใช่การก่อกวน อาจต้องใช้การพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อแยกระหว่างการแก้ไขซึ่งมีประโยชน์ เป็นโทษแต่มีเจตนาดี และการก่อกวน การตีตราการแก้ไขโดยสุจริตใจอย่างผิด ๆ อาจถือเป็นอันตรายได้
 
คุณควรย้อนการแก้ไขที่ก่อกวนอย่างชัดเจนทันทีที่พบ โดยใช้ฟังก์ชันทำกลับหรือเครื่องมือต่อต้านการก่อกวน แล้วตักเตือนผู้เขียนที่ก่อกวน ให้แจ้งผู้ใช้ที่ก่อกวนอย่างต่อเนื่องแม้ได้รับคำเตือนแล้วแก่ผู้ดูแลระบบทาง[[วิกิพีเดีย:รายชื่อการก่อกวน|รายชื่อการก่อกวน]] และผู้ดูแลระบบควรเข้าแทรกแซงเพื่อปกป้องเนื้อหาและป้องกันการรบกวนต่อไปโดยบล็อกผู้ใช้คนดังกล่าวมิให้แก้ไข บันญชีซ฿่งมีการใช้งานหลักหรือเฉพาะเพื่อก่อกวนอย่างชัดเจนหรือดำเนินกิจกรรมต้องห้ามอื่น ๆ อาจถูกบล็อกโดยไม่ต้องเตือน ซึ่งปกติไม่มีกำหนด
 
== ลักษณะของการก่อกวน ==