ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย"

|-
|align=left|{{vb|AFG|size=20px}}
| || || || || || || || || || || || || || || || 15th || 20th || * ||'''32'''
 
|-
|align=left|{{vb|AUS|size=20px}}
| 4th||4th || 6th || 11th || 10th || 4th || 6th || 5th || bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || bgcolor=silver|'''2nd''' || bgcolor=silver|'''2nd''' || 4th || 8th || bgcolor=gold|'''1st''' || 7th || 4th || 5th || *X ||'''18'''
 
|-
|align=left|{{vb|BHR|size=20px}}
| || 14th || || 8th || 16th || || || || 10th || 10th || || 13th || 10th || || || || 12th || X ||'''89'''
 
|-
|align=left|{{vb|BAN|size=20px}}
| || || || || 17th || || 16th || || || || || || || || || || || ||'''2'''
 
|-
|align=left|{{vb|CHN|size=20px}}
| bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || bgcolor=gold|'''1st''' || bgcolor=silver|'''2nd''' || bgcolor=silver|'''2nd''' || bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || 4th || bgcolor=silver|'''2nd''' || bgcolor=gold|'''1st''' || bgcolor=gold|'''1st''' || 4th || bgcolor=silver|'''2nd''' || bgcolor=silver|'''2nd''' || 4th || 4th || bgcolor=silver|'''2nd''' || bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || *X ||'''18'''
 
|-
|align=left|{{vb|TPE|size=20px}}
| || || 4th || 6th || 9th || 5th || 10th || 6th || 4th || 7th || 6th || 9th || 13th || 8th || 8th || 13th || 9th || *X ||'''16'''
 
|-
|align=left|{{vb|HKG|size=20px}}
| || || 10th || || 14th || || || || || || 12th || || 18th || || 17th || || || ||'''5'''
 
|-
|align=left|{{vb|IND|size=20px}}
| || 5th || 5th || 5th || 6th || 10th || 9th || || 9th || 9th || 7th || 5th || 4th || 9th || 9th || 6th || 7th || *X ||'''16'''
 
|-
|align=left|{{vb|INA|size=20px}}
|6th || || 9th || || || 6th || || || || 6th || || || 11th || 7th || 6th || 11th || || ||'''8'''
 
|-
|align=left|{{vb|IRI|size=20px}}
| || 6th || || 10th || 8th || 7th || 5th || 4th || 6th || 5th || 5th || bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || 6th || 5th || bgcolor=silver|'''2nd''' || bgcolor=gold|'''1st''' || bgcolor=gold|'''1st''' || *X ||'''16'''
 
|-
|-
|align=left|{{vb|JPN|size=20px}}
|bgcolor=gold|'''1st''' || bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || bgcolor=gold|'''1st''' || bgcolor=gold|'''1st''' || bgcolor=silver|'''2nd''' || bgcolor=gold|'''1st''' || bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || bgcolor=gold|'''1st''' || bgcolor=silver|'''2nd''' || 4th || bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || 6th || bgcolor=gold|'''1st''' || bgcolor=silver|'''2nd''' || bgcolor=gold|'''1st''' || 5th || 4th || *X ||'''18'''
 
|-
|align=left|{{vb|JOR|size=20px}}
| || || || 17th || || || || || || || || || || || || || || ||'''1'''
 
|-
|align=left|{{vb|KAZ|size=20px}}
| || || || || || || bgcolor=silver|'''2nd''' || 14th || || 11th || 9th || 8th || || 10th || 5th || 9th || 10th || *X ||'''810'''
 
|-
|align=left|{{vb|KUW|size=20px}}
| || 7th || 7th || 4th || 5th || || 14th || 13th || || 14th || || || || 17th || || || 17th || *X ||'''10'''
 
|-
|align=left|{{vb|LIB|size=20px}}
| || 13th || || || || || || || || || || || || || 11th || || 8th || * ||'''43'''
 
|-
|align=left|{{vb|MAC|size=20px}}
| || || || || || || || || 13th || || || || || || || || || ||'''1'''
 
|-
|align=left|{{vb|MDV|size=20px}}
| || || || || || || || || || || || || || 16th || 18th || || || ||'''2'''
 
|-
|align=left|{{vb|MYA|size=20px}}
| || || || || || || || || || || || || || || 10th || || 18th || ||'''2'''
 
|-
|align=left|{{vb|NEP|size=20px}}
| || || 11th || || 18th || || || || || || || || || || || || || ||'''2'''
 
|-
|align=left|{{vb|NZL|size=20px}}
| 7th || 11th || 8th || 12th || 12th || 12th || 11th || 12th || || || || 14th || 15th || || || || || ||'''10'''
 
|-
|-
|align=left|{{vb|OMA|size=20px}}
| || || || || || || || || || || || || || || || || 19th || *X ||'''2'''
 
|-
|align=left|{{vb|PAK|size=20px}}
| || || || 7th || 4th || 8th || 8th || 8th || 7th || 8th || || 7th || 9th || 13th || || 7th || || *X ||'''12'''
 
|-
|align=left|{{vb|PHI|size=20px}}
|5th || || || || || || 15th || 11th || 14th || || || || 14th || || 15th || || || * ||'''76'''
 
|-
|align=left|{{vb|QAT|size=20px}}
| || || || || 19th || || 12th || 10th || 8th || 13th || 11th || 11th || 7th || 11th || 14th || 12th || 11th || *X ||'''13'''
 
|-
|align=left|{{vb|SAM|size=20px}}
| || || || || || 15th || || || || || || || || || || || || ||'''1'''
 
|-
|align=left|{{vb|KSA|size=20px}}
| || 9th || || 13th || || 13th || || || 12th || || 8th || 12th || || 12th || || || 21st || ||'''8'''
 
|-
|align=left|{{vb|SIN|size=20px}}
| || 12th || || || || || || || || || || || || || || || || ||'''1'''
 
|-
|align=left|{{vb|KOR|size=20px}}
|bgcolor=silver|'''2nd''' || bgcolor=silver|'''2nd''' || bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || bgcolor=gold|'''1st''' || bgcolor=silver|'''2nd''' || bgcolor=gold|'''1st''' || bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || 5th || bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || bgcolor=gold|'''1st''' || bgcolor=gold|'''1st''' || bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || bgcolor=silver|'''2nd''' || *X ||'''18'''
 
|-
|align=left|{{vb|SRI|size=20px}}
| || || || || 13th || || 13th || 9th || 15th || 12th || || || || 14th || 16th || 8th || 15th || *X || '''10'''
 
|-
|align=left|{{vb|SYR|size=20px}}
| || 10th || || || || || || || || || || || || || || || || ||'''1'''
 
|-
|align=left|{{vb|THA|size=20px}}
| || || || 14th || 15th || 9th || 7th || 7th || 11th || || || 10th || 5th || 6th || 13th || 10th || 6th || *X ||'''13'''
 
|-
|align=left|{{vb|TKM|size=20px}}
| || || || || || || || || || || || || || || || 14th || || *X ||'''2'''
 
|-
|align=left|{{vb|UAE|size=20px}}
| || || || 15th || 11th || 14th || || || 17th || || 10th || 15th || 17th || || || || 14th || ||'''8'''
 
|-
|align=left|{{vb|UZB|size=20px}}
| || || || || || || || || 16th || || || || 16th || || || 16th || 16th || ||'''4'''
 
|-
|align=left|{{vb|VIE|size=20px}}
| || || || || || || || || || || || || 12th || 15th || 12th || || || ||'''3'''
 
|-
|align=left|{{vb|YEM|size=20px}}
| || 15th || || 16th || || || || || || || || || || || || || || ||'''2'''
 
|-
!รวม
!7 || 15 || 11 || 17 || 19 || 15 || 16 || 14 || 17 || 14 || 12 || 15 || 18 || 17 || 18 || 16 || 21 || 1816 ||
|}
 
30,418

การแก้ไข