ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
=== กลุ่มภาคเหนือ ===
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่]] (มรภ.ชม.)
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย]] (มรภ.ชร.)
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง]] (มรภ.ลป.)
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์]] (มรภอ.)
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม]] (มรภพส.)
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร]] (มรภ.กพ.)
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]] (มรภ.พช.)
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์]] (มรภ.นว.)
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์]] (มรภ.พช.)
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร]] (มรภ.กพ.)
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม]] (มรภพสมรภ.พส.)
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์]] (มรภอ.)
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง]] (มรภ.ลป.)
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย]] (มรภ.ชร.)
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่]] (มรภ.ชม.)
 
=== กลุ่มภาคใต้ ===
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี]] (มรส.)
ผู้ใช้นิรนาม