ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่ปูเปรี้ยว"

(ย้อนการแก้ไขที่ 6036971 สร้างโดย 116.58.247.34 (พูดคุย))
* กำกับการแสดง [[ชัยวุฒิ เทพวงษ์]]
* ผลิตโดย [[บริษัท นพพร โปรโมชั่น แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด]]
*[[รังสิตทัศนียา ศิรนานนท์การสมนุช]] รับบท นนทพัทธ์ปริทรรศ์ หรือ นนท์ปู
*[[ทัศนียารังสิต การสมนุชศิรินานนท์]] รับบท ปริทรรศน์นนท์พันธ์ หรือนนท ปู
*[[อานัส ฬาพานิช]] รับบท ผจญ
*[[ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล]] รับบท วันวิสา
 
====นักแสดงรับเชิญ====
*[[ศุภกิจภูษณะ บัวงาม]] รับบท พัทธ์/หมอยุทธ์
*[[ตฤณ เศรษฐโชค]] รับบท ประพันธ์
*[[วิศิษฐ์ ยุติยงค์]] รับบท รัฐมนตรีบรรเจิด
ผู้ใช้นิรนาม