ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางเลน"

== การแบ่งเขตการปกครอง ==
=== การปกครองส่วนภูมิภาค ===
รายนามนายอำเภอบางเลน
1.ขุนชัยศรี
2.ขุนชัยรองปลัด
3.ขุนมัชฌเขตบริบาล
4.ขุนคลัง
5.นายฉลอง
6.นายคล้าม
7.นายฉัตร
8.ขุนอัษฎางควิจารณ์
9.หลวงภัคดีราช
10.หลวงธานินท์ปฐมรัฐ
11หลวงศิริเกษตรบริบาล
12.หลวงธรรมราชบริหาร
13.พระชาญสุพรรณเขตร
14.พระอภัยนราธร
15.หลวงพิทักษ์ราชกิจ
 
อำเภอบางเลนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 [[ตำบล]] 180 [[หมู่บ้าน]] ได้แก่
{|
17

การแก้ไข