ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุญรอด บิณฑสันต์"

 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
{{ม.ว.ม.|2511}}
{{ม.ป.ช.|2514}}
{{ม.ว.ม.|2511}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2511/D/122/26.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] เล่ม 85 ตอนที่ 122 วันที่ 31 ธันวาคม 2511</ref>
{{ท.จ.ว.|2511}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2511/D/044/24.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า]</ref>
{{ท.จ.|2507}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2507/D/042/5.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] เล่ม 81 ตอนที่ 42 วันที่ 7 พฤษภาคม 2507</ref>
54,367

การแก้ไข