ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การสะพานปลา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ
|หัวหน้า3_ชื่อ = นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการด้านธุรกิจ (รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา)
|หัวหน้า4_ชื่อ =
|หัวหน้า4_ตำแหน่ง =
ผู้ใช้นิรนาม