ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชิว ชู่จี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
'''ชิว ชู่จี''' ({{lang-zh|丘處機}}) หรือฉายาทางเต๋าว่า'''ฉางชุนจื้อ''' เป็น[[นักพรตเต๋า]]ผู้มีตัวตนจริง มีชีวิตอยู่ช่วง พ.ศ. 1691-1770 เป็นศิษย์ที่มีชื่อเสียงที่สุด<ref name=chinggis>{{cite book|last=De Hartog|first=Leo|title=Genghis Khan - Conqueror of the World|year=1989|publisher=Tauris Parke Paperbacks|location=Great Britain, Padstow, Cornwall|isbn=978-1-86064-972-1|pages=124–127|url=http://www.ibtaurus.com}}</ref>ในบรรดาศิษย์ 7 คนของนักพรต[[หวัง ฉงหยาง]] ต่อมาท่านได้ก่อตั้ง[[สำนักหลงเหมิน]]ซึ่งมีศาสนิกชนเลื่อมใสปฏิบัติตามจำนวนมาก
 
== มังกรหยก ==
== มักงกรหยก ==
'''คิวชู่กี''' เป็นตัวละครในนิยายกำลังภายในของ[[กิมย้ง]]เรื่อง[[มังกรหยก]] เป็นศิษย์อันดับ 1 ของ[[หวัง ฉงหยาง]] (ประมุข[[ลัทธิฉวนเจิน]]) ได้เป็นประมุขสำนัก[[ช้วนจินก่า]]ใน[[มังกรหยกภาค 2]] (ตำนานศึกเทพอินทรีย์) เป็นผู้ตั้งชื่อให้กับบุตรของก๊วยเซาเทียน และเอี้ยทิซิม แถมยังมอบมีดสั้นสลักชื่อว่า เอี้ยคัง และ ก๊วยเจ๋ง ให้กับบุตรที่จะถือกำเนิดขึ้น และยังเคยเป็นอาจารย์ของ [[ก๊วยเจ๋ง]] กับ
[[เอี้ยคัง]] (พ่อ[[เอี้ยก้วย]]) อีกด้วย มีนิสัยวู่วามและใจร้อน เคยเข้าใจผิดกับบรรดา 7 ประหลาดแห่งกังหนำ ว่าเป็นพวกขายชาติ ซึ่งต่อมาได้ปรับความเข้าใจกัน
ผู้ใช้นิรนาม