ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุรักษนิยม"

แก้กลับ ความหมายของ สลิ่ม ดู http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1355546480
(+ต้องการอ้างอิง)
(แก้กลับ ความหมายของ สลิ่ม ดู http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1355546480)
{{อุดมการณ์ทางการเมือง}}
 
'''อนุรักษนิยม''' หรือ '''คติอนุรักษ์''' ({{lang-en|conservatism}}), ในการเมืองไทยสมัยใหม่นิยมเรียกว่า '''สลิ่ม''' {{ต้องการอ้างอิงเฉพาะส่วน}}, โดยทั่วไปหมายถึง[[ปรัชญา]]ทาง[[การเมือง]]ที่ยึดถือเอาสิ่งดีงามในอดีตมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปัจจุบัน โดยนิยมการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป และส่วนใหญ่จะอยู่ตรงข้ามกับแนวคิด[[เสรีนิยม]]<ref>เดโช สวนานนท์, พจนานุกรมศัพท์การเมือง, พ.ศ. 2545, หน้า 287</ref> แนวอนุรักษนิยมทางการเมืองสมัยใหม่เริ่มต้นขึ้นในปลาย[[คริสต์ศตวรรษที่ 18]] ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อ[[การปฏิวัติฝรั่งเศส]]และ[[การปฏิวัติอุตสาหกรรม]] อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง<ref>"conservatism", Encyclopædia Britannica 2001</ref><ref>"[http://www.bartleby.com/65/co/conservatsm.html conservatism]", The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition</ref> [[พรรคการเมือง]]ที่มีแนวคิดอนุรักษนิยมจัดเป็น[[พรรคอนุรักษนิยม]]
 
== อ้างอิง ==
4,537

การแก้ไข