ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การสะพานปลา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|รัฐมนตรี7_ชื่อ =
|รัฐมนตรี7_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า1_ชื่อ = ว่างผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ
|หัวหน้า2_ชื่อ = นายประมวล รักษ์ใจ
34,995

การแก้ไข