ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซีโมนเศโลเท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มแม่แบบ:เซนต์ของคาทอลิก)
 
{{คำพูด|[[ซีโมนเปโตร|ซีโมนที่พระองค์ทรงให้ชื่อว่าเปโตร]] [[นักบุญอันดรูว์|อันดรูว์]]น้องชายของเปโตร [[ยากอบ บุตรเศเบดี|ยากอบ]]และ[[ยอห์นอัครทูต|ยอห์น]] [[ฟีลิปอัครทูต|ฟีลิป]]และ[[บารโธโลมิวอัครทูต|บารโธโลมิว]] [[มัทธิวผู้นิพนธ์พระวรสาร|มัทธิว]]และ[[โธมัสอัครทูต|โธมัส]] [[ยากอบ บุตรอัลเฟอัส]] '''ซีโมนที่เรียกกันว่าเศโลเท''' [[ยูดาอัครทูต|ยูดาสบุตรของยากอบ]] และ[[ยูดาส อิสคาริโอท]] ผู้ซึ่งต่อมาทรยศพระองค์|ลูกา 6:14-16}}
 
เพื่อให้ต่างจาก[[ซีโมนเปโตร]] นักบุญซีโมนเศโลเทจึงถูกเรียกว่า'''สมาชิกพรรคชาตินิยม''' (Kananaios; Kananites) ([[พระวรสารนักบุญมัทธิว|มัทธิว]] 10:4; [[พระวรสารนักบุญมาระโก|มาระโก]] 3:18) และรายนามของสาวกใน [[พระวรสารนักบุญลูกา|ลูกา]] 6:15, ถูกบ่งไว้ในหนังสือ[[กิจการของอัครทูต|กิจการ]] 1:13 ด้วย, “Zealot” มาจากภาษาฮิบรู “qana” (คานา) ที่แปลว่า'''กระตือรือร้น''' แต่[[นักบุญเจอโรม]]และผู้เขียนบางคนตีความหมายผิดไปว่าเป็นผู้มาจากเมือง “Cana” ([[คานา]]) หรือ มาจากแคว้น “Canaan” ([[คานาอัน]])
 
[[ศาสนาคริสต์ตะวันตก]]เชื่อว่าซีโมนและ[[ยูดาอัครทูต]]ได้พลีชีพเป็นมรณสักขีที่เปอร์เซีย แต่ศาสนาคริสต์ตะวันออกเชื่อว่าซีโมนถึงแก่กรรมอย่างสงบที่[[เอเดสซา]]<ref>[https://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=241 St. Simon the Zealot]</ref>