ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอตาพระยา"

== คณะสงฆ์อำเภอตาพระยา ==
# '''[[พระครูประทีปปัจจันตเขต]]''' "หลวงพ่อเทียบ" อดีตเจ้าคณะอำเภอตาพระยา และอดีตเจ้าอาวาสวัดตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
# '''[[พระครูสิริจันโทภาส]]''' "หลวงพ่แผนหลวงพ่อแผน" อดีตเจ้าคณะตำบลทัพราช - โคคลาน และอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองติม ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
# '''[[พระครูกัลยานวิธาน]]''' "หลวงพ่อชวน" ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทัพเสด็จ - ทัพไทย และเจ้าอาวาสวัดทัพเสด็จ บ้านแสง์ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
# '''[[พระครูปัจจันตเขตคณาภิรักษ์]]''' เจ้าคณะอำเภอตาพระยา และเจ้าอาวาสวัดตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
84

การแก้ไข