ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำดับโปเจียมแห่งราชอาณาจักรไทย"

หมายราชการให้ถือว่าทรงอยู่ในลำดับดั
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(หมายราชการให้ถือว่าทรงอยู่ในลำดับดั)
|-
|}
*ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แต่ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่และถือปัจจุบันถือว่าหมายราชการจัดลำดับให้ทรงเป็นเจ้าฟ้าฝ่ายในอยู่ในลำดับดังกล่าว
 
== อ้างอิง ==
175

การแก้ไข