ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แทนที่ ‘รัฐมนตี’ ด้วย ‘รัฐมนตรี’)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
| nominator = [[นายกรัฐมนตรีไทย]]
| termlength = 4 ปี
| formation = [[1921 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 25152480]]
| succession =
| inaugural = พลตำรวจนาวาโท [[พิชัยหลวงศุภชลาศัย กุลละวณิชย์(บุง ศุภชลาศัย)]]
| website = [http://www.moac.go.th/ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์]
}}
'''รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์'''
*นาวาโท หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21 ธันวาคม 2480 16 ธันวาคม 2481
 
*หลวงเดชสหกรณ์ (หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 สิงหาคม 2484 4 กุมภาพันธ์ 2485
*นายอุทัย แสงมณี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 กุมภาพันธ์ 2485 7 มีนาคม 2485
*นายอุทัย แสงมณี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10 มีนาคม 2485 26 ธันวาคม 2486
*นายเยื้อน พาณิชวิทย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30 พฤษภาคม 2490 8 พฤศจิกายน 2490
*พันเอก น้อม เกตุนุติ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25 กุมภาพันธ์ 2491 8 เมษายน 2491
*พันเอก น้อม เกตุนุติ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 เมษายน 2491 25 มิถุนายน 2492
*นายฟื้น สุพรรณสาร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25 มิถุนายน 2492 29 พฤศจิกายน 2494
*นายเสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28 กันยายน 2493 29 พฤศจิกายน 2494
*พันตำรวจเอก ละม้าย อุทยานานนท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 ธันวาคม 2494 23 มีนาคม 2495
*พันตำรวจเอก ละม้าย อุทยานานนท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28 มีนาคม 2495 26 กุมภาพันธ์ 2500
*พลตำรวจตรี ละม้าย อุทยานานนท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 31 มีนาคม 2500 16 กันยายน 2500
*พลอากาศโท เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10 สิงหาคม 2500 12 กันยายน 2500
*พลตรี กฤช ปุณณกันต์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23 กันยายน 2500 26 ธันวาคม 2500
*นายชื่น ระวิวรรณ รัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 เมษายน 2501 20 ตุลาคม 2501
*พลเอก จิตติ นาวีเสถียร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13 ธันวาคม 2506 7 มีนาคม 2512
*นายมนูญ บริสุทธิ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 มีนาคม 2512 23 พฤศจิกายน 2513
* พลตำรวจโท [[พิชัย กุลละวณิชย์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 19 ธันวาคม 2515 14 ตุลาคม 2516
* นาย[[แสวง กุลทองคำ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 19 ธันวาคม 2515 14 ตุลาคม 2516
* นาย[[วราเทพ รัตนากร]] รัฐมนตรีรช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [[30 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2556]]- 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
* นาย[[อำนวย ปะติเส]] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย]]
ผู้ใช้นิรนาม