ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การสวนพฤกษศาสตร์"

ย้อนการแก้ไขที่ 6076910 สร้างโดย 101.108.117.185 (พูดคุย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 6076910 สร้างโดย 101.108.117.185 (พูดคุย))
'''องค์การสวนพฤกษศาสตร์''' (ชื่อย่อ : อ.ส.พ.) เป็น[[รายชื่อรัฐวิสาหกิจไทย|รัฐวิสาหกิจของไทย]] ในสังกัด[[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)|กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]] จัดตั้งขึ้นตาม[[พระราชกฤษฎีกา]]จัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ [[พ.ศ. 2535]] เพื่อดำเนินงานด้าน[[สวนพฤกษศาสตร์]] การศึกษาค้นคว้าวิจัยและรวบรวมข้อมูลทางด้านพรรณพฤกษชาติของ[[ประเทศไทย]] โดยเป็นการโอนภารกิจของสวนพฤกษศาสตร์ภาคเหนือ ฝ่ายพฤกษศาสตร์ป่าไม้ กองบำรุง [[กรมป่าไม้]] [[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์]]มาดำเนินการ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/040/89.PDF พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2535]</ref>
 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน[[จังหวัดเชียงใหม่]]
 
== สวนพฤกศาสตร์พฤกษศาสตร์ในการความดูแล ==
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีสวนพฤกษศาสตร์ในความดูแล จำนวน 6 แห่ง<ref>[http://www.qsbg.org/Database/WorkReport/YearReport/picture/qsbgreport2553.pdf รายงานประจำปีองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปี 2553]</ref> ได้แก ได้แก่
# [[สวนพฤกษศาสตร์ระยอง]]
# [[สวนพฤกษศาสตร์พลขอนแก่น]] ่
# [[สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าในพระราชดำริ พิษณุโลก]]
# [[สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย]]
# [[สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์]]
# [[สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าในพระราชดำริ พิษณุโลก]]
# [[สวนพฤกษศาสตร์ระยอง]]
# [[สวนพฤกษศาสตร์เมืองพลขอนแก่น]]
# [[สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย]]
# [[สวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา]]
 
142,121

การแก้ไข