ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:นโยบายการป้องกัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* หน้าที่ถูกรวมผ่าน (transclude) บ่อยครั้ง เช่น {{tl|!-}} เพื่อกีดกันการก่อกวนหรือทำให้ระบบไม่สามารถใช้การได้ตามปกติ (denial of service attack) ซึ่งรวมถึงภาพหรือแม่แบบที่ถูกใช้ในหน้าที่มีผู้พบเห็นมากหรือรวมผ่านบ่อยครั้งด้วย
 
=== การล็อกแบบสืบทอดต่อเรียง ===
การล็อกแบบสืบทอดต่อเรียง (Cascading protection) เป็นการล็อกหน้าอย่างสมบูรณ์ และยังขยายการล็อกสมบูรณ์นั้นไปยังหน้าใด ๆ ที่รวมผ่านมายังหน้าที่ถูกล็อกนั้นโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งรวมถึงแม่แบบ ภาพและสื่ออื่นที่อยู่ในวิกิพีเดียภาษาไทย ไฟล์ที่เก็บบนคอมมอนส์จะไม่ถูกล็อกจากการล็อกแบบสืบทอดต่อเรียง ซึ่งจะต้องถูกอัปโหลดขึ้นมาไว้ในวิกิพีเดียภาษาไทยเป็นการชั่วคราว หรือถูกล็อกที่คอมมอนส์เอง
 
การล็อกแบบสืบทอดต่อเรียง
* ควรใช้เฉพาะเพื่อกีดกันการก่อกวนในหน้าที่พบเห็นมาก
* ใช้ได้เฉพาะกับหน้าที่ล็อกสมบูรณ์เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับหน้าที่ถูกกึ่งล็อก เพราะจะทำให้เกิดช่องว่างของระบบรักษาความปลอดภัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ [[Bugzilla:8796|บั๊กของระบบหมายเลข 8796]]
* การล็อกหน้าแบบสืบทอดต่อเรียงจะยังไม่มีผลทันที อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงก่อนจะมีผล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ [[Bugzilla:18483|บั๊กของระบบหมายเลข 18483]]
* โดยทั่วไปไม่ควรใช้กับแม่แบบโดยตรง เพราะจะไม่ล็อกการรวมผ่านในป้ายระบุ <nowiki><includeonly></nowiki> หรือการรวมผ่านที่ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์แม่แบบ แต่จะล็อกหน้าย่อยเอกสารกำกับของแม่แบบ