ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Wiki Loves X in Thailand 2015"

โปรดแจ้งข้อขัดข้องกลับมายังทีมงานเพื่อจะได้ช่วยเหลือได้
หากไม่มีการติดต่อกลับมาภายใน 19 ก.ค. นี้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 
กลุ่มอาสาสมัครวิกิมีเดียในประเทศไทย
 
=== กิจกรรมสัปดาห์ที่ 3 ===
ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่าน
 
ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในกิจกรรมของเรา ในสัปดาห์ที่ 2 นี้เราได้ตัดทีมที่ติดต่อไม่ได้ออกไป 5 ทีมแล้ว และท่านเป็นหนึ่งใน 10 ทีมสุดท้ายที่เหลืออยู่ในการอบรม เราขอแจ้งกิจกรรมในสัปดาห์ที่สาม (20-26 ก.ค.) ดังนี้
 
1. กิจกรรมที่ค้างจากสองสัปดาห์แรก ร่วมการอบรมในภารกิจที่ 1-3 ของ WP:TWA หากยังไม่เสร็จทุกคนในกลุ่ม
 
2. ร่วมกิจกรรมการอบรมต่อไปในภารกิจที่ 4 WP:TWA (โปรดรอถึงวันจันทร์ที่ 20 ก่อนค่อยเริ่มการอบรม)
 
3. บันทึกชื่อกลุ่มและชื่อบทความที่ท่านอยากเขียนไว้ท้ายชื่อกลุ่มในหน้า วิกิพีเดีย:โครงการ_WLX_ประกวดบทความท้องถิ่นประเทศไทย/participants (ดูวิธีการได้จากอีเมลของสัปดาห์ที่แล้ว)
 
ภายในสัปดาห์นี้ เราจะตรวจความคืบหน้าของแต่ละกลุ่มอีกครั้งและอาจขอตัดกลุ่มที่มีงานค้างมากออกจากการประกวด
 
กลุ่มอาสาสมัครวิกิมีเดียในประเทศไทย
45,996

การแก้ไข