ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การสะพานปลา"

 
=== สะพานปลา ===
องค์การสะพานปลา มีอำนาจจัดตั้งสะพานปลา โดยการอนุมัติจาก[[คณะรัฐมนตรี]] และประกาศใน[[ราชกิจจานุเบกษา]] ปัจจุบันมีสะพานในความดูแลขององค์การสะพานปลา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่<ref>[http://www.fishmarket.co.th/index.php/about-organize/site-list-all/11.html ทำเนียบสะพานปลาในประเทศไทย]</ref>
# '''สะพานปลากรุงเทพ''' เป็นท่าเทียบติด[[แม่น้ำเจ้าพระยา]] ตั้งอยู่ในซอยเจริญกรุง 62 ตรงข้าม[[วัดสุทธิวราราม]] ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2496<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/025/1680.PDF ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง ตั้งสะพานปลากรุงเทพ]</ref> เป็นตลาดกลางในการประมูลซื้อขายแลกเปลี่ยนสัตว์น้ำแหล่งสำคัญของกรุงเทพฯ
# '''สะพานปลาสมุทรปราการ''' ตั้งอยู่ที่ตำบลท้ายบ้าน [[อำเภอเมืองสมุทรปราการ]] จังหวัดสมุทรปราการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ [[1 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2525]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/118/3434.PDF ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง ตั้งสะพานปลาสมุทรปราการ]</ref>
ผู้ใช้นิรนาม