ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดาบนาร์ซิล"

หน้าใหม่: ดาบเล่มนี้เป็นดาบของกษัตริย์อารอกอร์นทายาทแห่งอาราธอร์น
(หน้าใหม่: ดาบเล่มนี้เป็นดาบของกษัตริย์อารอกอร์นทายาทแห่งอาราธอร์น)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม