ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตสาทร"

(ย้อนการแก้ไขของ 101.108.116.55 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย กสิณธร ราชโอรส)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติศาสตร์ ==
พื้นที่เขตสาทรเดิมขึ้นอยู่กับอำเภอบ้านทะวาย [[จังหวัดพระประแดง]] ต่อมาอำเภอบ้านทะวายปทุมวันย้ายมาขึ้นกับ[[จังหวัดพระนคร]] และเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอยานนาวาปทุมวันและ[[เขตยานนาวาปทุมวัน]] [[กรุงเทพมหานคร]]ในสมัยต่อมา
 
ภายหลังพื้นที่เขตยานนาวามีความเจริญและมีประชากรหนาแน่นขึ้น พื้นที่บางแห่งอยู่ไกลจากสำนักงานเขต [[กรุงเทพมหานคร]]จึงได้รวมแขวงยานนาวา แขวงทุ่งวัดดอน และแขวงทุ่งมหาเมฆให้อยู่ในการดูแลของสำนักงานเขตยานนาวาปทุมวัน สาขา 1 (แขวงยานนาวา) และท้องที่ดังกล่าวได้ยกฐานะเป็น '''เขตสาธร''' ในวันที่ [[9 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2532]] ตามประกาศ[[กระทรวงมหาดไทย]]เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตยานนาวาปทุมวัน ตั้งเขตสาธรและ[[เขตบางคอแหลม]] โดยนำชื่อคลองและถนนสาธรมาตั้งเป็นชื่อของเขตโดยอนุโลม
 
ต่อมาในวันที่ [[23 เมษายน]] [[พ.ศ. 2542]] ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลงชื่อ "เขตสาธร" เป็น '''เขตสาทร''' เนื่องจากคำว่า[[สาธร]]ไม่มีความหมายในพจนานุกรม ส่วนคำว่าสาทรมีความหมายว่า ''เอื้อเฟื้อ เอาใจใส่'' และเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ "หลวงสาทรราชายุตก์ (ยม)" ขุนนางและคหบดีในสมัย[[รัชกาลที่ 5]] ซึ่งเป็นผู้ขุดคลองอันเป็นที่มาของชื่อเขต ดังนั้นชื่อเขตสาธร คลองสาธร ถนนสาธรเหนือ ถนนสาธรใต้ และซอยย่อยของถนนสาธร จึงต้องเขียนเป็น "สาทร" ทั้งหมด<ref>[http://www.matichon.co.th/khaosod/view_news.php?newsid=TURONWIzVXdNakl5TURVMU1RPT0=&sectionid=&day=TWpBd09DMHdOUzB5TWc9PQ== สติ๊กเกอร์รถพยาบาล สาธร-สาทร] คอลัมน์ รู้ไปโม้ด</ref>
ผู้ใช้นิรนาม