ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สวนดุสิต (แก้ความกำกวม)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
'''สวนดุสิต''' อาจหมายถึงได้หลายสถานที่และหลายความมาย
 
* [[สวนดุสิตโพล]] เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ทำหน้าที่สำรวจความเห็นตลอดจนความนิยมหรือไม่นิยมของสาธารณชนโดยการสุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการ
 
* [[มหาวิทยาลัยสวนดุสิต]] เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตดุสิต มีต้นกำเนิดมาจากโรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือน
1,219

การแก้ไข