ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สวนดุสิต (แก้ความกำกวม)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''สวนดุสิต''' อาจหมายถึงได้หลายสถานที่และหลายความมาย * สวนดุ...)
 
* [[สวนดุสิตโพล]] เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ทำหน้าที่สำรวจความเห็นตลอดจนความนิยมหรือไม่นิยมของสาธารณชนโดยการสุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการ
 
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต]] เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกำกับของรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตดุสิต มีต้นกำเนิดมาจากโรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือน
 
{{แก้กำกวม}}
1,219

การแก้ไข