ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิธีสำเร็จการศึกษาในประเทศไทย"

|-
| Width = "15%" | [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] || Width = "34%" | หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [[เขตพระนคร]] [[กรุงเทพมหานคร]] || Width = "2%" | || Width = "15%" | [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] || Width = "34%" | อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช<br/>[[อำเภอปากเกร็ด]] [[จังหวัดนนทบุรี]]
|-
| Width = "15%" | [[มหาวิทยาลัยสวนดุสิต]] || Width = "34%" | อาคารใหม่[[สวนอัมพร]] [[เขตดุสิต]] กรุงเทพมหานคร
|-
| Colspan = "5" align ="center" | [[มหาวิทยาลัยราชภัฏ]]
|-
| [[ภาคกลาง (ประเทศไทย)|เขตภาคกลาง]] || อาคารใหม่[[สวนอัมพร]] [[เขตดุสิต]] กรุงเทพมหานคร || Rowspan="3" width=2% | || width=15% | [[ภาคอีสาน (ประเทศไทย)|เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]] || หอประชุมมหาวชิราลงกรณ [[มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร]]<br/>[[อำเภอเมืองสกลนคร]] [[จังหวัดสกลนคร]]
|-
| Rowspan = "2" | [[ภาคเหนือ (ประเทศไทย)|เขตภาคเหนือ]] || หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ [[มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่]]<br/>วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก [[อำเภอแม่ริม]] [[จังหวัดเชียงใหม่]] || Rowspan = "2" | [[ภาคใต้ (ประเทศไทย)|เขตภาคใต้]] || หอประชุมวชิราลงกรณ [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี]] [[อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี]] [[จังหวัดสุราษฎร์ธานี]]
1,219

การแก้ไข