ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จูบีต"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  6 ปีที่แล้ว
แทนที่ ‘โน๊ต’ ด้วย ‘โน้ต’
(แทนที่ ‘โน๊ต’ ด้วย ‘โน้ต’)
 
==รูปแบบพื้นฐานของการเล่น==
ในเกมจะมีปุ่มด้วยกันทั้งหมด 16 ปุ่ม ซึ่งถูกจัดเรียงในลักษณะ 4 X 4 โดยในการเล่นเกมผู้เล่นจะต้องทำการกดปุ่มที่มีสัญญาณภาพหรือที่ในเกมเรียกว่าโน๊ตโน้ตปรากฏขึ้นตามจังหวะของเพลง โดยโน๊ตโน้ตดังกล่าวโดยมากจะมีคำว่า "Touch" ปรากฏอยู่ด้วย หากผู้เล่นกดปุ่มดังกล่าวได้ถูกจังหวะหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย โน๊ตโน้ตของปุ่มนั้นจะมีการเปลี่ยนเป็นสีโทนสว่างและได้คะแนน แต่ถ้าหากกดไม่ตรงจังหวะหรือไม่กดเลย โน๊ตโน้ตของปุ่มนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีดำพร้อมทั้งวงกลมสีแดงเข้มและได้คะแนนเพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้คะแนนเลยตามลำดับ นอกจากนี้หากโน๊ตโน้ตมีรูปสามเหลี่ยมพร้อมทั้งเส้นสีน้ำเงินพาดกลางปุ่มนั้นซ้อนขึ้นมาพร้อมกับโน๊ตโน้ตแบบปกติ ผู้เล่นจะต้องทำการกดปุ่มนั้นค้างไว้จนกว่ารูปสามเหลี่ยมที่เป็นปลายทางของเส้นสีน้ำเงินนั้นจะมาซ้อนทับในปุ่มนั้นจึงจะได้คะแนน
 
==การประเมินผล==
การประเมินผลในเกมนี้ใช้รูปแบบของคะแนนรวมซึ่งมีคะแนนเต็ม 1,000,000 คะแนน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
 
ส่วนของคะแนนที่ได้จากโน๊ตโน้ต มีคะแนนเต็ม 900,000 คะแนน โดยคำนวณจากสูตรดังนี้
 
'''คะแนนที่ได้จากโน๊ตโน้ต = (900,000 / จำนวนโน๊ตโน้ตทั้งหมดในเพลงนั้น) X ( P + (G X 0.7) + (O X 0.4) + (B X 0.1) )'''
 
โดยที่
* P แทนจำนวนโน๊ตโน้ตที่กดได้''ตรงจังหวะ'' (Perfect)
* G แทนจำนวนโน๊ตโน้ตที่กดได้''เหลื่อมจังหวะเพียงเล็กน้อย'' (Great)
* O แทนจำนวนโน๊ตโน้ตที่กดได้''เหลื่อมจังหวะปานกลาง'' (Good)
* B แทนจำนวนโน๊ตโน้ตที่กดได้''เหลื่อมจังหวะอย่างมาก'' (ฺBad)
 
ส่วนของคะแนนโบนัส มีคะแนนเต็ม 100,000 คะแนน โคยคำนวณจากสูตรดังนี้
'''คะแนนโบนัส = 100,000 X ค่าโบนัสเคาน์เตอร์'''
 
โดยที่ค่าโบนัสเคาน์เตอร์ที่ได้จะมาจากความแม่นยำของการกดโน๊ตโน้ต''รายตัว''ในเพลงนั้น ดังนี้
* กดได้ Perfect หรือ Great จะได้ 2 หารด้วยจำนวนโน๊ตโน้ตทั้งหมดในเพลงนั้น
* กดได้ Good จะได้ 1 หารด้วยจำนวนโน๊ตโน้ตทั้งหมดในเพลงนั้น
* กดได้ Bad หรือกดไม่ตรงจังหวะ หรือไม่กดเลย จะลบ 8 หารด้วยจำนวนโน๊ตโน้ตทั้งหมดในเพลงนั้น
ซึ่งค่าดังกล่าวจะเก็บสะสมระหว่างเล่น และเมื่อรวมกันแล้วจะเก็บได้สูงสุดที่ 1 โดย''ตัดส่วนที่เกินออก'' โดยสามารถสังเกตได้จากสีพื้นหลังของปุ่มทั้ง 16 ที่มีความสว่างมากขึ้นเพียงเล็กน้อยหากเก็บค่าดังกล่าวได้เต็มแล้ว
 
123,859

การแก้ไข