ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิกาย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{บทความหลัก|นิกายในศาสนาพุทธ}}
นิกายในศาสนาพุทธ แบ่งออกเป็น 3 นิกายใหญ่ ๆ ได้แก่
* [[นิกายเถรวาท]]
* [[นิกายมหายาน]]
* [[นิกายเถรวาท]]
* [[ศาสนาพุทธแบบทิเบต|ทิเบต]]
* [[นิกายวัชรยาน]]
 
=== ศาสนาคริสต์ ===
{{บทความหลัก|นิกายในศาสนาคริสต์}}
นิกายในศาสนาคริสต์ แบ่งออกเป็น 3 นิกายใหญ่ ๆ ได้แก่
* [[นิกายโรมันคาทอลิก]]
* [[นิกายโปรเตสแตนต์]]
* [[อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์|นิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์]]
 
=== ศาสนาอิสลาม ===
{{บทความหลัก|นิกายในศาสนาอิสลาม}}
นิกายในศาสนาอิสลาม แบ่งออกเป็น 2 นิกายใหญ่ ๆ ได้แก่
* [[นิกายซุนนีย์]]
* [[นิกายชีอะฮ์]]
 
=== ศาสนาซิกข์ ===
{{บทความหลัก|นิกายในศาสนาซิกข์}}
นิกายในศาสนาซิกข์ แบ่งออกเป็น 2 นิกายใหญ่ ๆ ได้แก่
* [[นามธารี]]
* [[นิกายนานักปันณิถิ]]
* [[นิกายนิลิมเล]]
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:นิกายในศาสนา| ]]
[[หมวดหมู่:นิกายในศาสนาพุทธ]]
[[หมวดหมู่:นิกายในศาสนาคริสต์]]
[[หมวดหมู่:นิกายในศาสนาอิสลาม]]
[[หมวดหมู่:นิกายในศาสนาซิกข์]]
{{โครงศาสนา}}