ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| สี = pink
| ภาพ = ไฟล์:Arparpainnee.jpg
| พระนาม = พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี
| พระนามเต็ม = พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี
| ฐานันดร = พระองค์เจ้าชั้นโท
175

การแก้ไข