ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาลสงขลานครินทร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| ผู้อำนวยการ = ผศ.นพ.ธนะรัตน์ บุญเรือง
| จำนวนเตียง = 853
| ที่ตั้ง = 15 ถนนกาญจนวนิช [[ตำบลคอหงส์]] </br>[[อำเภอหาดใหญ่]] [[จังหวัดสงขลา]] 90110
| เว็บไซต์ = [http://hospital.psu.ac.th]
}}
'''โรงพยาบาลสงขลานครินทร์''' เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐบาลระดับตติยภูมิขั้นสูง (Super tertiary care) ระดับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ สังกัด[[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] ตั้งอยู่ภายใน[[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] วิทยาเขตหาดใหญ่
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]]
* [[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]]
* [[ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้]]
* [[ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย]]
* [[องค์กรปลดปล่อยสหปัตตานี]]
* [[รายชื่อขบวนการแบ่งแยกดินแดนปัตตานี]]
* [[ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี]]
* [[ขบวนการแนวร่วมปลดแอกแห่งชาติปัตตานี]]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://hospital.psu.ac.th โรงพยาบาลสงขลานครินทร์]
ผู้ใช้นิรนาม