ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำดับโปเจียมแห่งราชอาณาจักรไทย"

ชื่อผิด
(ชื่อผิด)
(ชื่อผิด)
| colspan="2" style="background: #ffc0cb" align="left" | '''พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้ากราบบังคมทูลออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรส พระธิดาใน[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร]]'''
|-
| 46. [[หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ ยุคล|ศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุลย์]]
|-
| colspan="2" style="background: #ffc0cb" align="left" | '''พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้ากราบบังคมทูลออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรส พระธิดาใน[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ]]'''
175

การแก้ไข