ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โลกทั้งใบให้นายคนเดียว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
** โลกทั้งใบให้นายคนเดียว : ลิฟท์
** ที่นี่ยังมีเธอ : ลิฟท์
 
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
 
==แหล่งข้อมูลอื่น==
ผู้ใช้นิรนาม