ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แบตเตอรี่"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  5 ปีที่แล้ว
YURi ย้ายหน้า แบตเตอรี ไปยัง แบตเตอรี่ ทับหน้าเปลี่ยนทาง: พจนานุกรมราชบัณฑิต2554 ใช้ว่า แบตเ...
(Horus ย้ายหน้า แบตเตอรี่ ไปยัง แบตเตอรี ทับหน้าเปลี่ยนทาง)
(YURi ย้ายหน้า แบตเตอรี ไปยัง แบตเตอรี่ ทับหน้าเปลี่ยนทาง: พจนานุกรมราชบัณฑิต2554 ใช้ว่า แบตเ...)
8,315

การแก้ไข