ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเจริญกมลสุขสวัสดิ์"

พระราชบุตรในรัชกาลที่สี่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(พระราชบุตรในรัชกาลที่สี่)
| ชื่อ = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ<br>พระองค์เจ้าเจริญกมลสุขสวัสดิ์
| ภาพ =
| ฐานันดร = พระองค์เจ้าชั้นเอก
| พระอิสริยยศ = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4
| วันประสูติ = 23 มีนาคม พ.ศ. 2411
175

การแก้ไข