ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| พระนาม = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุตรี กรมหลวงวรเสรฐสุดา
| พระนามเต็ม =
| ฐานันดร = พระองค์เจ้าชั้นเอก
| วันประสูติ = 17 มิถุนายน พ.ศ. 2371
| วันสิ้นพระชนม์ = {{วันตายและอายุ|2450|12|1|2371|6|17}}
| พระอิสริยยศ = พระองค์เจ้าต่างกรมฝ่ายใน
| พระราชบิดา =
| พระบิดา = [[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
175

การแก้ไข