ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์"

เป็นพระองค์เจ้าพระราชโอรสในรัชกาลที่สอง
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เป็นพระองค์เจ้าพระราชโอรสในรัชกาลที่สอง)
| พระนาม = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพนมวัน กรมพระพิพิธโภคภูเบนทรฯ
| พระยศเต็ม = กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร นเรนทรสุริยวงศ์ อิศวรพงศพรพิพัฒนศักดิรัตนธำรง คุณาลงกฏเกียรติวิบุล อดุลยเดชบพิตร
| ฐานันดรศักดิ์ = พระองค์เจ้าชั้นเอก
| พระยศ = พระบรมวงศ์เธอ
| วันประสูติ = [[8 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2337]]
| วันสิ้นพระชนม์ = [[27 เมษายน]] [[พ.ศ. 2399]]
| พระอิสริยยศ = พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น 2
| พระราชบิดา =
| พระบิดา = [[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]]
175

การแก้ไข