ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเสริฐศักดิ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| วันสิ้นพระชนม์ = 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2424
| พระอิสริยยศ = พระสัมพันธวงศ์เธอ
| ฐานันดรศักดิ์ = พระองค์เจ้าชั้นตรี
| พระราชบิดา = [[สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์]]
| พระราชมารดา = หม่อมน้อย
175

การแก้ไข