ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนฤบาลมุขมาตย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| วันสิ้นพระชนม์ = 25 เมษายน 2439
| พระอิสริยยศ = พระสัมพันธวงศ์เธอ
| ฐานันดรศักดิ์ = พระองค์เจ้าชั้นตรี
| พระบิดา = [[สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์]]
| พระมารดา = หม่อมเชย ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
175

การแก้ไข