ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล"

ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
(แทนที่เนื้อหาด้วย "{{เก็บกวาดสถานศึกษา}} {{กล่องข้อมูล โรงเรียน |")
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
{{เก็บกวาดสถานศึกษา}}
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| ภาพ = [[ไฟล์:satriwit3logo.gif|150px]]
|
| ชื่อ = โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
| ชื่ออังกฤษ = Nawaminthrachinuthit Satriwitthaya Putthamonton School
| abbr = นมร.สว.
| รหัสสถานศึกษา = 1000104802
| class_range = มัธยมศึกษา
| คำขวัญ = รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
| establish_date = [[10 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2535]]
| ประเภท = [[โรงเรียนรัฐบาล|รัฐบาล]] สังกัด [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน|สพฐ.]]
| ตำแหน่งหัวหน้า = ผู้อำนวยการโรงเรียน
| headman = ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิษฎ์ เสียงเสนาะ
| color = {{แถบสีสามกล่อง|red}} [[สีแดง]] - {{แถบสีสามกล่อง|white}} [[สีขาว]]
| ต้นไม้ = [[ราชาวดี]]
| ที่ตั้ง= 70 ม.2 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
| เว็บ = [http://www.satriwit3.net www.satriwit3.net]
 
}}
 
'''โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล''' หรือ '''โรงเรียนสตรีวิทยา 3''' เป็น[[โรงเรียนรัฐบาล]] ซึ่งโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ในกลุ่มโรงเรียน 9 นวมินทราชินูทิศ และเป็น[[โรงเรียนในเครือสตรีวิทยา]] ตั้งอยู่ที่ [[ถนนพุทธมณฑล สาย3]] แขวงทวีวัฒนา [[เขตทวีวัฒนา]] [[กรุงเทพ]] ที่ตั้งของโรงเรียนใกล้สถานที่สำคัญ 2 แห่ง คือ [[ถนนอุทยาน]] และ[[พุทธมณฑล]]
มีการเรียนการสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
 
== ประวัติโรงเรียน ==
{{บทความหลัก|ประวัติโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล}}
'''โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล''' เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในวโรกาสที่ปี พ.ศ. 2535 เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง เนื่องในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ [[กระทรวงศึกษาธิการ]]ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะสนองพระกรุณาธิคุณเพื่อเป็นการถวายสักการะ และเป็นอนุสรณ์สถานให้ชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์สืบไป โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลจำนวน 9 โรง โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2535
ในการจัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ กรมสามัญศึกษา ได้รับบริจาคที่ดินจาก คุณจรีพร เทพผดุงพร คุณเดชา ตั้งพิรุฬห์ธรรม และคุณทักษิณ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ณ บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย3 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จำนวน 2 ไร่ และได้จัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลจำนวน 95 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบพร้อมทั้งครุภัณฑ์ประกอบในปีงบประมาณ 2535-2537 ในปีการศึกษา 2535 ซึ่งเป็นปีการศึกษาแรก กรมสามัญศึกษาได้มอบให้ [[โรงเรียนสตรีวิทยา]]เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำและช่วยเหลือด้านต่างๆ ในปีการศึกษาแรกโรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรับสมัครจาก[[โรงเรียนสตรีวิทยา]] [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]] และนักเรียนในพื้นที่บริการ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ห้อง 144 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้อง 39 คน รวมจำนวนนักเรียนในปีการศึกษาแรกนี้ 183 คน มีครูอาจารย์ช่วยปฏิบัติราชการจำนวน 14 คน นักการภารโรง 1 คน เนื่องจากในระยะนี้โรงเรียนยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนจึงได้ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เรียนชั่วคราวที่[[โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม]]เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา และในปีเดียวกันนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่ง จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้โรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ของกรมสามัญศึกษาว่า "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ" เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2535
 
ดังนั้นโรงเรียนสตรีวิทยา3 พุทธมณฑล จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "[[โรงเรียนนวมินทราชินูทิส สตรีวิทยา พุทธมณฑล]]" และถือเอาวันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียน กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายวรินทร์ เขียวสะอาด เป็นผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียน
 
ในปีการศึกษา 2536 โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จาก[[โรงเรียนสตรีวิทยา]] [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]] [[โรงเรียนศึกษานารี]] [[โรงเรียนทวีธาภิเศก]] และนักเรียนในพื้นที่บริการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 218 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้อง 37 คน เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น สถานที่เรียนชั่วคราวที่[[โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม]] ไม่เพียงพอและอาคารเรียนอาคารเรียนถาวรยังก่อสร้างไม่เสร็จ จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากคุณเศรษฐพงศ์ จตุรงสัมฤทธิ์ เจ้าของโครงการขุมทรัพย์นคร เพื่อขอใช้อาคารพาณิชย์ บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย3 ซึ่งใกล้กับสถานที่ตั้งโรงเรียนเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวแห่งที่ 2 โดยได้ทำการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์การเรียนการสอนจากโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2536 พร้อมจำนวนครูอาจารย์ ทั้งสิ้น 39 คน นักการภารโรง 1 คน และรปภ 1 คน
 
ในปีการศึกษา 2537 โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยไม่ต้องสอบถามนโยบายจากกรมสามัญศึกษาในพื้นที่บริการและรับนักเรียนเพิ่มเติมจาก[[โรงเรียนสตรีวิทยา]] [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]] [[โรงเรียนศึกษานารี]] [[โรงเรียนทวีธาภิเศก]] และ[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]] ได้จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 12 ห้อง 490 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้อง 55 คน รวมรับนักเรียนในปีการศึกษา 2537 จำนวน 545 คน และยังคงใช้สถานที่เรียนชั่วคราวเดิมเรียน มีจำนวนครูอาจารย์ ทั้งสิ้น 46 คน นักการภารโรง 1 คน รปภ 1 คน ในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2537 อาคารเรียนถาวรได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย จึงได้ย้ายสถานที่เรียนจากอาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวไปยังอาคารเรียนถาวรเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา
 
== ความหมายของชื่อโรงเรียน ==
'''โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล''' ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่[[สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ]]ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ พร้อมกันนี้ พระองค์ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ว่า "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ" และเนื่องจากในระยะเริ่มต้นของการก่อตั้งโรงเรียนนั้น กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้โรงเรียนสตรีวิทยา เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง และผู้ประสานงานการจัดตั้งโรงเรียน โดยความหมายของชื่อโรงเรียนนั้น สามารถแยกออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
*'''นวมินทราชินูทิศ''' ซึ่งเกิดจากการ[[สนธิ]]ของคำต่าง ๆ ดังนี้
:''นวม'' แปลว่า ลำดับที่เก้า
:''อินทร์'' แปลว่า ผู้เป็นใหญ่
:''ราชินี'' แปลว่า พระมเหสี
:''อุทิศ'' แปลว่า ทำเพื่อ หรือ สละให้อย่างเจาะจง
*'''สตรีวิทยา''' เป็นชื่อของโรงเรียนพี่เลี้ยง ในช่วงการก่อตั้งโรงเรียน
*'''[[พุทธมณฑล]]''' เป็นชื่อของสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา ซึ่งใกล้กับที่ตั้งของโรงเรียน
 
== สัญลักษณ์โรงเรียน ==
* '''มงกุฎขัตติยราชนารี''' คือ [[พระมหาพิชัยมงกุฏ]]ประดับพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ถือเป็นพระราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้นำมงกุฎขัตติยราชนารีมาใช้เป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน
* '''สีประจำโรงเรียน''' แดง-ขาว
** {{แถบสีสามกล่อง|red}} [[สีแดง]]
** {{แถบสีสามกล่อง|white}} [[สีขาว]]
* '''ต้นไม้ประจำโรงเรียน''' ต้นราชา
 
* '''พระพุทธนวมินทราชินูทิศ''' คือ พระพุทธรูปประจำสถาบัน เป็น[[พระพุทธรูปปางมารวิชัย]] สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา มีพิธีเททองในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2543 เวลา 19.09 น. โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เสด็จเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธี และ ฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งทรงประกอบพิธีเบิกพระเนตร และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในวันที่ 10 สิหาคม พ.ศ. 2543 เวลา 19.09 น.
 
* '''เพลงมาร์ชนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล (มาร์ช นมร. สว.)''' เป็นเพลงประจำโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ประพันธ์และเรียบเรียงทำนองโดย นายประเสริฐ แสดงหาญ
 
== ผู้อำนวยการโรงเรียน ==
*พ.ศ. 2535-2540 นายวรินทร์ เขียวสะอาด
*พ.ศ. 2540-2543 นางสาวเฟื่องฟ้า ประดิษฐ์พจน์
*พ.ศ. 2543-2547 นายนิพนธ์ นุตพงศ์
*พ.ศ. 2547-2548 นายสุธน เรืองเดช
*พ.ศ. 2548-2550 นางสาวสุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์
*พ.ศ. 2550-2552 นางสาวรัตนา อรรคนิตย์
*พ.ศ. 2553-2556 นายสำเร็จ แก้วกระจ่าง
*พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิษฎ์ เสียงเสนาะ
== โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ==
*[[โรงเรียนสตรีวิทยา]]
*[[โรงเรียนสตรีวิทยา 2]]
*[[โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2]] (โรงเรียนสตรีวิทยา 4)
*[[โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์]]
*[[โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2]]
 
== โรงเรียนมัธยมศึกษาใกล้เคียง ==
* [[โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ]]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.satriwit3.net เว็บไซต์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล]
 
{{กลุ่มโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ}}
{{เรียงลำดับ|นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล}}
 
[[หมวดหมู่:กลุ่มโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]]
52,458

การแก้ไข