ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลอการิทึมธรรมชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ขาดอ้างอิง}}
'''ลอการิทึมธรรมชาติ''' ({{lang-en|natural logarithm}}) คือ [[ลอการิทึม]]ฐาน [[e (ค่าคงตัว)|''e'']] โดยที่ <math>\mathrm{e}</math> มีค่าโดยประมาณเท่ากับ 2.71828...7182818 (ไม่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้ เพราะ <math>\mathrm{e}</math> เป็น[[จำนวนอตรรกยะ]] เช่นเดียวกับ <math>\pi</math>) นิยมใช้สัญลักษณ์เป็น ''ln'' ลอการิทึมธรรมชาติของ[[จำนวนจริง]]บวก <math>x</math> ทุกจำนวนสามารถนิยามได้ นอกจากนี้ยังสามารถนิยามลอการิทึม สำหรับ[[จำนวนเชิงซ้อน]]ที่ไม่ใช่ศูนย์ได้เช่นกัน ดังที่จะได้อธิบายต่อไปข้างหน้า
 
บางครั้งมีผู้เรียกลอการิทึมธรรมชาติว่า '''ลอการิทึมเนเพียร์''' ถึงแม้ว่า [[จอห์น เนเพียร์]] จะมิได้เป็นผู้คิดค้นฟังก์ชันชนิดนี้ขึ้นก็ตาม
ผู้ใช้นิรนาม