ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อ่าวไทย"

เพิ่มขึ้น 369 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
แก้ไขความลึกตามอ้างอิง
(ถูกก่อกวน)
(แก้ไขความลึกตามอ้างอิง)
อ่าวไทยมีพื้นที่ 300,858.76 [[ตารางกิโลเมตร]]<ref>ข้อมูลอุทกศาสตร์น่านน้ำไทย, 2550 : ออนไลน์.</ref> เขตแดนของอ่าวไทยกำหนดด้วยเส้นที่ลากจากแหลมกาเมาหรือ[[แหลมญวน]]ทางตอนใต้ของเวียดนาม ไปยังเมือง[[โกตาบารู]]ในชายฝั่งมาเลเซีย ซึ่งอยู่ห่างกัน 381 กิโลเมตร โดยจุดเหนือสุดของอ่าวไทย ตรงปาก[[แม่น้ำเจ้าพระยา]] นิยมเรียกกันว่า "อ่าวประวัติศาสตร์รูปตัว ก" ซึ่งต่างชาติเรียก "อ่าวกรุงเทพฯ"
 
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยทอดยาว 1,840 กิโลเมตร มีความลึกเฉลี่ย 4558 เมตร ซึ่งถือว่าตื้นมาก(190 ฟุต)<ref name=Worldfish/> จุดที่ลึกที่สุดลึกเพียง 8085 เมตร (279 ฟุต)<ref name=Worldfish>{{cite web|last1=Khongchai|first1=Narongsak|last2=Vibunpant|first2=Somchai|last3=Eiamsa-ard|first3=Monton|last4=Supongpan|first4=Mala|title=Preliminary Analysis of Demersal Fish Assemblages in Coastal Waters of the Gulf of Thailand|url=http://pubs.worldfishcenter.org/resource_centre/AMF_Chapter-12-FA.pdf|website=Worldfish|accessdate=19 Feb 2015}}, หน้า 250</ref> จึงทำให้การแลกเปลี่ยนระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็มเป็นไปอย่างเชื่องช้า น้ำจืดจำนวนมากที่ไหลมาจากแม่น้ำต่าง ๆ ทำให้น้ำทะเลในอ่าวไทยมีระดับความเค็มต่ำประมาณร้อยละ 3.05-3.25 และมีตะกอนสูง แต่บริเวณที่ลึกกว่า 50 เมตร มีความเค็มสูงกว่านี้ประมาณร้อยละ 3.4% ซึ่งเกิดจากน้ำทะเลที่ไหลเข้ามาจากทะเลจีนใต้
 
== อาณาเขตของอ่าวไทย ==
130,312

การแก้ไข