ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตปทุมวัน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
ในปี [[พ.ศ. 2515]] ได้มีประกาศคณะปฏิวัติจัดตั้ง[[กรุงเทพมหานคร]]ขึ้นแทนที่นครหลวงกรุงเทพธนบุรีซึ่งเกิดจากการรวมกันของ[[จังหวัดพระนคร]]และ[[จังหวัดธนบุรี]] อำเภอปทุมวันจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น '''เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร''' ส่วนตำบลต่าง ๆ ในท้องที่ก็มีฐานะเป็น[[แขวง]]
ต่อมาพื้นที่เขตปทุมวันมีความเจริญและมีประชากรหนาแน่นขึ้นมาก พื้นที่บางแห่งอยู่ไกลจากสำนักงานเขต [[กรุงเทพมหานคร]]จึงจัดตั้งสำนักงานเขตปทุมวัน สาขา 1 (ยานนาวา) ขึ้นดูแลพื้นที่บางส่วนในปี [[พ.ศ. 2532]] และได้ยกฐานะเป็น[[เขตสาทร|สำนักงานเขตสาทร]]]ในปีเดียวกัน ส่วน[[วัดยานนาวา]]และแขวงยานนาวาซึ่งเป็นที่มาของชื่อเขตนั้น ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่เขตสาทร
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
ผู้ใช้นิรนาม