ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายการรหัสไปรษณีย์ไทย"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  5 ปีที่แล้ว
!width="16%"|อำเภอ||width="11%"|รหัสไปรษณีย์||หมายเหตุ
|-valign="top"
| '''[[อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา|เมืองฉะเชิงเทรา]]'''||align=center|2400025000|| (ไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา)
|-valign="top"
|&nbsp;'''[[อำเภอคลองเขื่อน|คลองเขื่อน]]'''||align=center|2400025000||&nbsp;(ไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา) <br>&nbsp;''ยกเว้น'' ตำบลบางตลาด ใช้รหัส 2411025110 (ไปรษณีย์บางคล้า)
|-valign="top"
|&nbsp;'''[[อำเภอท่าตะเกียบ|ท่าตะเกียบ]]'''||align=center|2416025160||&nbsp;(ไปรษณีย์สนามชัยเขต)
|-valign="top"
|&nbsp;'''[[อำเภอบางคล้า|บางคล้า]]'''||align=center|2411025110||
|-valign="top"
|&nbsp;'''[[อำเภอบางน้ำเปรี้ยว|บางน้ำเปรี้ยว]]'''||align=center|2415025150||&nbsp;''ยกเว้น''<br>&nbsp;&nbsp;− ตำบลศาลาแดง ใช้รหัส 2400025000 (ไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา)<br>&nbsp;&nbsp;− ตำบลดอนเกาะกา ตำบลดอนฉิมพลี และตำบลบึงน้ำรักษ์ ใช้รหัส 2417025170 (ไปรษณีย์ดอนฉิมพลี)
|-valign="top"
|&nbsp;'''[[อำเภอบางปะกง|บางปะกง]]'''||align=center|2413025130||&nbsp;''ยกเว้น'' ตำบลบางวัว ตำบลบางสมัคร ตำบลบางเกลือ ตำบลหอมศีล และตำบลพิมพา ใช้รหัส 2418025180 (ไปรษณีย์บางวัว)
|-valign="top"
|&nbsp;'''[[อำเภอบ้านโพธิ์|บ้านโพธิ์]]'''||align=center|2414025140||
|-valign="top"
|&nbsp;'''[[อำเภอแปลงยาว|แปลงยาว]]'''||align=center|2419025190||
|-valign="top"
|&nbsp;'''[[อำเภอพนมสารคาม|พนมสารคาม]]'''||align=center|2412025120||
|-valign="top"
|&nbsp;'''[[อำเภอราชสาส์น|ราชสาส์น]]'''||align=center|2412025120||&nbsp;(ไปรษณีย์พนมสารคาม)
|-valign="top"
|&nbsp;'''[[อำเภอสนามชัยเขต|สนามชัยเขต]]'''||align=center|2416025160||
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม