ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายการรหัสไปรษณีย์ไทย"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  5 ปีที่แล้ว
(ย้อนการแก้ไขที่ 6060111 สร้างโดย 101.108.116.55 (พูดคุย))
!width="16%"|อำเภอ||width="11%"|รหัสไปรษณีย์||หมายเหตุ
|-valign="top"
|&nbsp;'''[[อำเภอเมืองกาญจนบุรี|เมืองกาญจนบุรี]]'''||align=center|7100075000||&nbsp;(ไปรษณีย์กาญจนบุรี)<br>&nbsp;''ยกเว้น'' ตำบลวังด้ง ตำบลช่องสะเดา ตำบลหนองบัว และตำบลลาดหญ้า ใช้รหัส 7119075190&nbsp;(ไปรษณีย์ลาดหญ้า)
|-valign="top"
|&nbsp;'''[[อำเภอด่านมะขามเตี้ย|ด่านมะขามเตี้ย]]'''||align=center|7126075260||
|-valign="top"
|&nbsp;'''[[อำเภอทองผาภูมิ|ทองผาภูมิ]]'''||align=center|7118075180||
|-valign="top"
|&nbsp;'''[[อำเภอท่าม่วง|ท่าม่วง]]'''||align=center|7111075110||&nbsp;''ยกเว้น''<br>&nbsp;&nbsp;– ตำบลท่าล้อ เฉพาะหมู่ที่ 1-2 ใช้รหัส 7100075000&nbsp;(ไปรษณีย์กาญจนบุรี) <br>&nbsp;&nbsp;– ตำบลท่าตะคร้อและตำบลวังศาลา เฉพาะหมู่ที่ 3, 6 ใช้รหัส 7113075130&nbsp;(ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น)
|-valign="top"
|&nbsp;'''[[อำเภอท่ามะกา|ท่ามะกา]]'''||align=center|7112075120||&nbsp;''ยกเว้น''<br>&nbsp;&nbsp;– ตำบลสนามแย้ ใช้รหัส 7019077190&nbsp;(ไปรษณีย์ห้วยกระบอก จังหวัดราชบุรี) <br>&nbsp;&nbsp;– ตำบลดอนชะเอม ตำบลท่าเรือ ตำบลพระแท่น ตำบลแสนตอ ตำบลอุโลกสี่หมื่น ตำบลตะคร้ำเอน และตำบลหนองลาน<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ใช้รหัส 71130&nbsp;(ไปรษณีย์ท่าเรือพระแท่น)
|-valign="top"
|&nbsp;'''[[อำเภอไทรโยค|ไทรโยค]]'''||align=center|7115075150||
|-valign="top"
|&nbsp;'''[[อำเภอบ่อพลอย|บ่อพลอย]]'''||align=center|7116075160||&nbsp;''ยกเว้น'' ตำบลหนองรีและตำบลหนองกร่าง ใช้รหัส 71220 (ไปรษณีย์หนองปรือ)
|-valign="top"
|&nbsp;'''[[อำเภอพนมทวน|พนมทวน]]'''||align=center|7114075140||&nbsp;''ยกเว้น'' ตำบลรางหวาย ใช้รหัส 71170 (ไปรษณีย์ตลาดเขต)
|-valign="top"
|&nbsp;'''[[อำเภอเลาขวัญ|เลาขวัญ]]'''||align=center|7121075210||
|-valign="top"
|&nbsp;'''[[อำเภอศรีสวัสดิ์|ศรีสวัสดิ์]]'''||align=center|7125075250||&nbsp;(ไปรษณีย์ท่ากระดาน)<br>&nbsp;''ยกเว้น'' ตำบลเขาโจด ใช้รหัส 7122075220 (ไปรษณีย์หนองปรือ)
|-valign="top"
|&nbsp;'''[[อำเภอสังขละบุรี|สังขละบุรี]]'''||align=center|7124075240||
|-valign="top"
|&nbsp;'''[[อำเภอหนองปรือ|หนองปรือ]]'''||align=center|7122075220||
|-valign="top"
|&nbsp;'''[[อำเภอห้วยกระเจา|ห้วยกระเจา]]'''||align=center|7117075170||&nbsp;(ไปรษณีย์ตลาดเขต)
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม