ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายการรหัสไปรษณีย์ไทย"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  5 ปีที่แล้ว
!width="16%"|อำเภอ||width="11%"|รหัสไปรษณีย์||หมายเหตุ
|-valign="top"
| '''[[อำเภอเมืองหนองบัวลำภู|เมืองหนองบัวลำภู]]'''||align=center|3900045000|| (ไปรษณีย์หนองบัวลำภู)
|-valign="top"
| '''[[อำเภอนากลาง|นากลาง]]'''||align=center|3917045170|| ''ยกเว้น'' ตำบลกุดดินจี่ ตำบลเก่ากลอย และตำบลดงสวรรค์ ใช้รหัส 3935045350 (ไปรษณีย์กุดดินจี่)
|-valign="top"
| '''[[อำเภอนาวัง|นาวัง]]'''||align=center|3917045170|| (ไปรษณีย์นากลาง)
|-valign="top"
| '''[[อำเภอโนนสัง|โนนสัง]]'''||align=center|3914045140||
|-valign="top"
| '''[[อำเภอศรีบุญเรือง|ศรีบุญเรือง]]'''||align=center|3918045180||
|-valign="top"
| '''[[อำเภอสุวรรณคูหา|สุวรรณคูหา]]'''||align=center|3927045270||
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม