ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอคง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| postal_code = 30260
| geocode = 3004
| capital = ที่ว่าการอำเภอคง หมู่ที่ 8 ถนนเทศบาล 2 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
| phone = 0 4445 9188
| fax = 0 4445 9188
* วันที่ 1 กรกฎาคม 2534 ตั้งตำบลขามสมบูรณ์ แยกออกจากตำบลตาจั่นและตำบลเทพาลัย<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=108|issue=พิเศษ 131 ง|pages=81-94|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอประทาย อำเภอคง และอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/D/131/81.PDF|date=29 กรกฎาคม 2534|language=}}</ref>
* วันที่ 24 กันยายน 2536 จัดตั้งสุขาภิบาลเทพาลัยในท้องที่บางส่วนของตำบลเทพาลัย<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=110|issue=พิเศษ 175 ง|pages=17-18|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/D/175/17.PDF|date=29 ตุลาคม 2536|language=}}</ref>
* วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลเมืองคงและสุขาภิบาลเทพาลัย เป็นเทศบาลตำบลเมืองคงและเทศบาลตำบลเทพาลัยตามลำดับ
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
อำเภอคงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 [[ตำบล]] 156 [[หมู่บ้าน]]
{|
||1.||||เมืองคง||||(Mueang Khong)||||||6.||||หนองมะนาว||||(Nong Manao)||
|-
||2.||||คูขาด||||(Khu Khat)||||||7.||||หนองบัว||||(Nong Bua)||
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอคงประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 12 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลเมืองคง]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเมืองคง
* '''[[เทศบาลตำบลเทพาลัย]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเทพาลัย
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองคง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเมืองคง)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคูขาดทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเทพาลัย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเทพาลัย)
ผู้ใช้นิรนาม